Sơn dầu cao cấp

 

Sơn dầu cao cấp Goldstar EcoDigital

 

 

 

 

 

 

 

Sơn lót chống rỉ cao cấp Goldstar EcoDigital

 

 

 

 

 

 

Sơn lót chống rì chất lượng cao Goldsatin EcoDigital

 

 

 

 

 

 

Sơn dầu chất lượng cao Goldsatin EcoDigita

 

 

 

 

 

 

Sơn nhũ bạc

 

 

 

 

 

 

 Xám Petrolimex Grey K20

 

 

 

 

 

 

Cam Petrolimex 100% - Pantone 158C

 

 

 

 

 

 

 Sơn nền trắng

 

 

 

 

 

 

 Xanh dương Petrolimex 100% - Pantone 2728C

 

 

 

 

 

 

 

Sơn lót chống rỉ GoldVik EcoDigital

 

 

 

 

 

 

 

 Sơn dầu GoldVik EcoDigital